ผู้บริหาร

นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ(Missions)
เป้าหมาย
คำขวัญ
คติธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ค่านิยมขององค์กร
การบริหารจัดการ
สีประจำโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ชนะเลิศสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ปี 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
สื่อ นวัตกรรม
สื่อ นวัตกรรม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่ไม้มวยไทย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/05/2013
ปรับปรุง 24/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 149711
Page Views 195052
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2557 21 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 26 ก.พ. 57
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 12 ก.พ. 57
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 12 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 11 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 11 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเ 07 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบั 07 ก.พ. 57
สรุปกิจกรรม Child Show ที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 10 ต.ค. 56
ส่งผลงานโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 09 ก.ค. 56
ภาพกิจกรรม
รำมวยไทยถวายในพิธีเปิดงานระลึกถึงวีรชนนายขนมต้ม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ถ่ายทำวีดีโอล้างส้วมในโรงเรียน
มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ อยุธยาหนึ่งเทิดไท้องค์ราชัน
งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2556
โรงเรียนวิทยาสาธิต ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
คณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงาน อิมแพคเมืองทองธานี
กลุ่มงานบุคลากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 21 เม.ย. 57
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 21 เม.ย. 57
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางก 21 เม.ย. 57
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 21 เม.ย. 57
โครงการครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 21 มี.ค. 57
เวรประจำเดือนเมษายน 57 21 มี.ค. 57
เวรประจำเดือนมีนาคม 57 27 ก.พ. 57
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กพ. 57) 17 ก.พ. 57
เวรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 03 ก.พ. 57
เวรประจำเดือนมกราคม 57 03 ก.พ. 57
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
การเปรียบเทียบผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 - 2556 ชั้น ป.6 24 เม.ย. 57
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 – 2556 ชั้นประถมศึก 18 มี.ค. 57
รายงานผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 17 มี.ค. 57
โครงการงานบริหารวิชาการ 18 ต.ค. 56
สรุปโครงการ ปี 2556 21 ส.ค. 56
แบบบันทึกการประชุมชุมนุม 20 ส.ค. 56
แบบบันทึกข้อความส่งนักเรียนแข่งขัน Child Show 16 ส.ค. 56
โครงการงานบริหารวิชาการ 23 มิ.ย. 56
ขอบเขตและแนวปฏิบัติ 18 มิ.ย. 56
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
คำสั่งของโรงเรียน
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชสีลจาริณี ป 31 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 13 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน 26 ก.พ. 57
คำสั่ง แต่งตั้งคณะวิทยากรการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 255 16 ธ.ค. 56
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 12 ธ.ค. 56
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 12 ธ.ค. 56
คำสั่งวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 03 ธ.ค. 56
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี2556 25 พ.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 22 ส.ค. 56
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่ 30 ก.ค. 56
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ไม่พบข้อมูลกระทู้
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 22 เมษายน 2557
การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างฯ ชุดที่ 9 22 เมษายน 2557
การส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ครั้งที่ ๑๕ 18 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗) 17 เมษายน 2557
การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 17 เมษายน 2557
การประชุมเชิง "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔ 17 เมษายน 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู 11 เมษายน 2557
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2345
678 9 10 11 12
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
01 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57
โครงการสอนเสริมการอ่าน ภาคฤดูร้อน
09 เม.ย. 57
มอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11 เม.ย. 57
รับทุนวัดพนัญเชิง (ประถม)
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2555
โรงเรียนในสังกัด